Vides novērtējums 2023


Lūdzu iepazīties ar vides novērtējumu šeit: VIDES NOVĒRTĒJUMS