Ekoavīze 2.

Ekoskolas avīzes 2.numuru lūdzu lasīt šeit:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/EKO_Avize_2.docx