Vides novērtējums 2021

Lūdzu iepazīties ar vides novērtējumu šeit: https://vpp.ventspils.lv/uploads/vides_novertejums_2021.pdf