Rīcības dienas 2016.

Ventspils Pārventas pamatskolas atskaite  Rīcības dienas 2016.

 

2016.gada Rīcības dienas, kas bija  veltītas ANO ilgtspējīgai vides attīstībai.

 Ventspils Pārventas pamatskolas tēma bija saistīta ar skolas izvēlēto gada tēmu – atkritumi. Rīcības dienas nedēļā, aktualizējām atkritumu šķirošanas nozīmīgumu vides attīstībai.

Mūsu darbība Rīcības dienas 2016 bija:

1)Ekopadome izveidoja Rīcības dienas plānu, un izlika Eko stendā.

2)Skolēni klausījās lekciju:

  1. Ko darīt ar medikamentiem, kam beidzies derīguma termiņš?
  2. Kāpēc mazāk lietot ķīmiskus izstrādājumus?
  3. Kā notiek atkritumu pārstrāde utt?

Šīs zināšanas pēc tam skolēni izmantoja veidojot bukletu .

Protams, arī sākumskolas skolēni klausījās lekciju:

  • Kas ir atkritumi?
  • Kā pareizi šķirot atkritumus?
  • Kurā konteinerā mest stiklu, plastmasu, papīru?

 

3)Sociālo zinību stundās aktualizējām visās klasēs atkritumu šķirošanas nozīmīgumu vides attīstībai, kā mūsu nākotni ietekmēs tas, ja nešķirosim atkritumus, nesakopsim savu apkārtni. Skolēniem tika skaidrots, ka viņi ir tie, kas var pamācīt savus vecākus, stāstot par vides sakārtotības nozīmīgumu.

                Vizuālās mākslas stundās skolēni zīmēja bukletus:

  • kā pareizi šķirot,
  • kādai jābūt tīrai videi,
  • ar aicinājumu nepiesārņot vidi.

Šos bukletus skolēni nesa mājās un iepazīstināja vecākus par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu. Kā apstiprinājumu  vecākiem otrajā pusē bija jāuzraksta savs viedoklis un jāparakstās, un nākamajā dienā skolēns atnesa parādīt vecāku rakstīto. Tā varējām pārliecināties, ka vecāki tiešām ir iepazinušies ar informāciju.

 

4) Skolas komanda- no katras klases pa vienam skolēnam devās uz pasākumu Ventspils 4.vidusskolā, kur piedalījāmies viņu rīkotājās Rīcības dienas  pasākumā Eko rudens –ūdens. Šajā pasākumā komanda guva priekšstatu par ūdens kvalitāti mūsu pilsētā, par ūdens piesārņojumu utt. Apmeklēja arī uzņēmumu “Ūdeka”. Komandai atgriežoties no pasākuma  bija jāiepazīstina klases biedri ar pasākumā redzēto un dzirdēto informāciju.

  

5) Sākumskolas klases devās uz atkritumu šķirošanas punktu, kas ir tuvu  skolai. Skolēni tika informēti par pareizu atkritumu šķirošanu, redzēt kur tiek atkritumi šķiroti, uzdot jautājumus Ventspils labiekārtošanas kombināta pārstāvim.

6)Sākumskolas skolēni gatavoja arī radošus darbiņus, no izlietotām plastmasas pudelēm, avīzēm u.c.

7) Norisinājās arī Mārtiņdienas tirdziņš, kur skolēni varēja iegādāties dažādus našķus, kā arī interesantus dekorus, ko  bērni kopā ar vecākiem gatavojuši.

8)Rīcības dienas noslēgumā informējām arī pieaugušos, kāpēc vajag šķirot atkritumus.