ĒdienkarteĒdienkarte 1. - 4. klasei no 20.maija līdz 24.maijam.

Ēdienkarte 5. - 9. klasei no 20.maija līdz 24.maijam.

Saskaņā ar Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes 2023.gada 27.jūlija lēmumu Nr.126 "Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamiem" noteiktas jaunas komplekso pusdienu cenas.
No 2023.gada 1.septembra 1.-9.klašu izglītojamiem komplekso pusdienu cena noteikta 3,09 EUR dienā.
1.-4.klases skolēni saņems brīvpusdienas un 5.-9.klases skolēni par pusdienām maksās 1,50 EUR dienā.