ĒdienkarteĒdienkarte 1. - 4. klasei no 23.05. līdz 27.05.

Ēdienkarte 5. - 9. klasei no 23.05. līdz 27.05.

Komplekso pusdienu apmaksas kārtība

Izglītības pārvaldes 2021.gadā organizētajā atklāta iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās” rezultātā ir noteikta komplekso pusdienu cena četru gadu periodam, no 2021.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.augustam.
Komplekso pusdienu cena 1.-4.klases izglītojamajiem noteikta 1,79 euro dienā un 5.-9.klases izglītojamajiem 2,09 euro dienā. Lai izglītojamo vecākiem nerastos papildus izmaksas komplekso pusdienu apmaksai, pusdienu cenu pieaugumu sedz pašvaldība (0,06 euro dienā 1.-4.klases izglītojamajiem un 0,09 euro dienā 5.-12.klases izglītojamajiem).
Audzēkņiem nekas nemainās – 1.-4.klases skolēni saņems brīvpusdienas un 5.-9.klases skolēni par pusdienām maksās 1 EUR, kā līdz šim.