ĒdienkarteĒdienkarte 1. - 4. klasei no 27.03. līdz 31.03.

Ēdienkarte 5. - 9. klasei no 27.03. līdz 31.03.

Komplekso pusdienu apmaksas kārtība

Saskaņā ar Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes 2022. gada 6. oktobra lēmumu Nr.176 "Par grozījumiem Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes 2021. gada 2. septembra lēmumā Nr. 40 "Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils valstpilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem"" noteiktas jaunas komplekso pusdienu cenas.
Komplekso pusdienu cena 1.-4.klases izglītojamajiem noteikta 2,15 euro dienā un 5.-9.klases izglītojamajiem 2,60 euro dienā.
Audzēkņiem ar 01.11.2022. – 1.-4.klases skolēni saņems brīvpusdienas un 5.-9.klases skolēni par pusdienām maksās 1,30 EUR dienā.