Ekoskolas aktivitātes 2020.gada maijā

Katru gadu 21. maijs tiek pasludināts par āra izglītības dienu. Šajā gadā tika meklēti jauni risinājumi, lai organizētu nodarbības citādākā formātā nekā ierasts. Šogad mērķis bija izveidot saikni ar dabu vēl ciešāku.

Šī gada moto -  “Rotaļīga daba”. Būsim tuvāk dabai un svinam to, ka esam ārā.

Bijām radoši un apgleznojām akmentiņus, attēlojot savu mīļāko dzīvnieku.

 

Bioloģiskās daudzveidības dienā (22. maijā) 6.a un 7.b klases devās dabā un iepazina tuvumā esošās ekosistēmas. Mums ir jārūpējas, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Ir skaidrs, ka, neskatoties uz tehnoloģijas progresu, mūsu veselība, pārtika, ūdens, zāles, apģērbs, degviela, pajumte, enerģija un vēl daudz citas lietas ir atkarīgas no veselīgām un dinamiskām ekosistēmām.

Darba rezultātā veidojās jaukas un interesantas kolāžas, kurās attēlotas cilvēka un dabas mijiedarbība.

#Ekoskolas #BiodiversityDay