Senču darba rīks - vilnas kārstuves

Septembrī, oktobrī un novembrī projektā noritēja darbs pie seno darba rīku izpētes un rudens ražas novākšanas tradīcijām. Miķeļdienā viesojāmies muzejā, kur folkloras kopa mūs iepazīstināja ar ražas novākšanas tradīcijās un rituāliem.

Kā izpētes objektu par senču darbarīkiem, mēs izvēlējāmies vilnas kārstuves.

1.a un 4.b klases skolēni strādāja grupās un vispirms veidoja prezentācijas par to, kur iegūst vilnu.

Pēc tam ikviens varēja kārst vilnu un veidot savu dzijas pavedienu.

Skolēni noskaidroja, ka  šāds darbarīks vairs netiek plaši pielietots. Ja nu vienīgi kādā attālā lauku viensētā.

Kā arī noslēgumā skolēni iepazinās ar to, kur mūsdienās izmanto vilnas kārsumu.

Paldies 1.a un 4.b klases skolēniem un skolotājām Inai Langzamai un Vitai Lorencei par paveikto darbu.

Projekta koordinatore Vēsma Laurecka