Projekts "Kontakts" 2022./2023.m.g.

2022./2023. mācību gadā Ventspils Pārventas pamatskola uzsāk dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iniciatīvas projektā “Kontakts”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot izglītojamo labbūtību, tai skaitā, sniedzot jauniešiem atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.