Ekoskolas darba plāns 2016.g.

Ekoskolas darba plāns 2016./2017.m.g.

N.p.k.

Laiks

Plānotie pasākumi

1.

septembris

1.Ekopadomes izveide.

2.Vides kodeksa izveide.

3.Darba plāna izveide un apspriešana.

4.Izvētās tēmas apspriešana. Atkritumi.

5. Izstāde “Rudens veltes- kompozīcijā”

6. “Zīļu mači” palīdzība Ventspils briežu dārzam

7. Atkritumu šķirošanas stūrīša izveide klasēs( šķiro plastmasu un papīru)

8. Olimpiskā diena

9. Iesaistīšanās mammadaba meistarklases konkursā 

 

2.

oktobris

1. Skolas vides novērtējums.

 

2. Ekoskolas stenda izveide.

 

3. Labdarības akcija” Palīdzi dzīvnieku patversmēm”

4. EKO avīze izdošana

 

3.

novembris

  1. Foto konkurss ”Sakoptība un nekārtības  skolas apkārtnē”

 

  1. Konkurss “Mana Latvija”

 

 

  1. Lietu otrā dzīve( dekoru gatavošana Ziemassvētku

rotājumiem)

 

  1. EKO rudens
  2. Rīcības dienas pasākums

 

 

4. Mārtiņdienas tirdziņš

4.

decembris

  1. Nepieradinātā mode skate Ziemassvētku pasākumā

 

  1. Semestra pasākuma darba izvērtējums

 

 

5

janvāris

1.Skolēni eksperimentē

2.Putnu barotavas

 

3.Ēdīsim veselīgi( veselīgo recepšu grāmata)

 

6.

februāris

1.Vides spēles

2.Bateriju vākšanas noslēgums

 

3.EKO ziema

 

7.

marts

1.Pasākums “Pavasaris klāt, sagaidīsim draugus”

8.

aprīlis

1.Talka-sakopsim Pārventas parku

2.Meža stādīšana

3.Makulatūras  vākšanas noslēguma pasākums

9.

maijs

1.Mammas dabas noslēgums

2.Meža dienas