Video intervijas ar citu nacionalitāšu pārstāvjiem

         

Viena no pamatvērtībām, kuru projekta EUROMOSAICA īstenošanas laikā vēlamies ieaudzināt mūsu skolēnos, ir empātija, savādākā vai citādā pieņemšana un sociālā iekļaušana. Lai noskaidrotu multikulturālo atmosfēru reģionos,  projekta ietvaros skolēniem bija jāintervē citu tautību cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Skolēni vispirms izstrādāja jautājumu kopumu, lai intervija ritētu raiti un būtu noskaidroti visi interesējošie  jautājumi.Skolēniem ši bija pirmā pieredze interviju veidošanā.

Interviju ar ķīniešu meiteni skatīt šeit:

https://vimeo.com/321033803

Interviju ar lietuviešiem no mūsu skolas skatīt šeit:

https://vimeo.com/321034445

Paldies 8.klases skolniekiem: Alisei Feldmanei, Keitai Rancānei, Alisei Ērikai Antonovai, Kirilam Gorjunkovam un Lūkasam Gabrielam Garančam, kā arī skolotājai Inai Langzamai.

Projekta koordinatore Vēsma Laurecka