Covid-19 risku mazināšanas pasākumi


Epidemioloģiskās drošības un kārtības noteikumi

Epidemioloģiskās drošības un kārtības noteikumi Ventspils Pārventas pamatskolā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no 2022.gada 1.aprīļa

Noteikumus skatīt šeit


Kārtība "Droša skola" 2021./2022.m.g. 11.okt.

Ventspils Pārventas pamatskolas izstrādātā kārtība ar 11.oktobri:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Kartiba_Drosa_skola_11.10.2021.pdf 


Priekšapmaksa par ēdināšanu

Priekšapmaksu par ēdināšanu varat veikt, pārskaitot naudu uz kontu

SIA SALTUMS KANDAVĀ, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un skolu maksājumu veicot līdz ceturtdienai par nākamo nedēļu.

Piegādātājs: SIA "SALTUMS KANDAVĀ"

Reģ. Nr. LV49202002956

Banka: SEB banka AS

Kods: UNLALV2X

Konts: LV30 UNLA 0011 0004 6888 6


Kārtība, kādā veicama priekšapmaksa par ēdināšanu


Rīcības algoritms no Veselības ministrijas

Veselības ministrija izstrādājusi ieteikumus vecākiem:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Ricibas_algoritms_AAEI_Covid_berni.docx