Censoņa balvas piešķiršanas kārtība skolēniem

Censoņa balvas piešķiršanas kārtība skolēniem
Ventspils Pārventas pamatskolā


Censoņa balvas ieguvēju noteikšanas kritēriji
N.p.kSasniegums/kritērijsIegūtie punkti

1.

Uzvara valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

50

2.

 Godalgota vieta valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

45

3.

Atzinība, pateicība par piedalīšanos valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

40

4.

 Piedalīšanās valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

35

5.

 Uzvara pilsētas mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

35

6.

 Godalgota vieta pilsētas mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

30

7.

 Atzinība pilsētas mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

25

8.

 Piedalīšanās pilsētas mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās

15

9.

Uzvara atklātās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

40

10.

 Godalgota vieta atklātās ,olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

35

11.

Atzinība atklātās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

30

12.

Piedalīšanās 2.kārtā atklātās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

20

13.

Piedalīšanās atklātās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

15

14.

Uzvara skolas olimpiādē, konkursā, sacensībās

20

15.

Godalgota vieta skolas olimpiādē, konkursā, sacensībās

15

16.

Piedalīšanās skolas olimpiādē, konkursā, sacensībās

10

17.

Piedalīšanās pilsētas pasākumos, izstādēs u.c.

10

18.

Skolas sabiedriskās dzīves veidošana, organizēšana

20

19.

Īpaša atzinība , ko izsaka pedagogi par skolēna padziļinātu ieinteresētību mācību priekšmeta apguvē, attieksmi pret mācību procesu un labiem rezultātiem

10