Informācijai

Par karjeras projektu lasīt šeit:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Svarigaka_informacija.docx