Izglītības iestādes pašvērtējums

        Ar skolas pašvērtējumu 2020./2021.m.g.varat iepazīties šeit: 

Ventspils Pārventas pamatskola pašnovērtējums