Izglītības iestādes pašvērtējums

        Ar skolas pašvērtējumu 2022./2023.m.g.varat iepazīties šeit: 

Ventspils Pārventas pamatskola pašnovērtējums