Izglītības iestādes pašvērtējums

        Ar skolas pašvērtējumu 2021./2022.m.g.varat iepazīties šeit: 

Ventspils Pārventas pamatskola pašnovērtējums