Noslēdzies projekta otrā gada 1.pusgads

 

 

 

1.semestrī skolā  aktīvi turpinājās darbs projektā “Celebrating Europe: Culture and Traditions”.

 Kā nozīmīgākā aktivitāte šajā pusgadā bija viesu uzņemšana Ventspilī, mūsu skolā. Lai tikšanās noritētu veiksmīgi, programma  tika sākta plānot jau vasarā. Projektā iesaistītie skolotāji aktīvi palīdzēja ar idejām un ar savu darbu. Viesu komplimenti un izteiktās atzinības liecina par to, ka pasākums bija izdevies vislabākajā līmenī.  

Septembrī Eiropas valodu dienas ietvaros e-twinning portālā, twinspace  ar partneriem apmainījāmies ar biežāk lietotajām frāzēm mūsu valodās un angļu valodā. Mācību stundās iepazīstinājām skolēnus un mēģinājām izrunāt šīs frāzes dažādās valodās.

Rudenī strādājām arī pie seno darba rīku izpētes un rudens ražas novākšanas tradīcijām. Miķeļdienā viesojāmies muzejā, kur folkloras kopa mūs iepazīstināja ar ražas novākšanas tradīcijām un rituāliem.

Kā izpētes objektu par senču darbarīkiem, mēs izvēlējāmies vilnas kārstuves. 1.a un 4.b klases skolēni strādāja grupās un vispirms veidoja prezentācijas par to, kur iegūst vilnu. Pēc tam ikviens varēja kārst vilnu un veidot savu dzijas pavedienu. Skolēni noskaidroja, ka  šāds darbarīks vairs netiek plaši pielietots.  Kā arī noslēgumā skolēni iepazinās ar to, kur mūsdienās izmanto vilnas kārsumu.

Novembrī piedalījāmies partneru tikšanās vizītē Spānijā.  Iepazināmies ar partneru skolu, ar  spāņu tautas kultūru, tradicionāliem ēdieniem un svētkiem. Aktualizējām nākošos uzdevumus un  plānojām projekta gaitu līdz noslēgumam.

Ziemassvētku laikā divi dziesmu video un dziesmu vārdi gan latviešu valodā, gan angļu valodā ir ievietoti gan portālā twinspace, gan partneru kopīgajā “mākonī” Dropbox.com.

Skolotāju Santas Eglītes un Lienītes Zaicevas vadībā skolēni ir izgatavojuši 19 digitālās Ziemassvētku kartiņas. Tās nosūtītas partnerskolām un  ievietotas portālā e-twinning. 

Visas augstāk minētās aktivitātes atspoguļotas skolas mājas lapā, sadaļā “Projekti”, kā arī e-twinning portālā, twinspace platformā.

vpp.ventspils.lv 

e-twinning.net.lv

https://www.dropbox.com/home/Christmas%20Songs%20Comenius   

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās projekta aktivitātēs.

Projekta koordinatore - skolotāja Vēsma Laurecka