Projekts "Kontakts" 2022./2023.m.g.

2022./2023. mācību gadā Ventspils Pārventas pamatskola uzsāk dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iniciatīvas projektā “Kontakts”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot izglītojamo labbūtību, tai skaitā, sniedzot jauniešiem atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.Projekts PuMPuRs 2021./2022.m.g.

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskola ar 2021.gada 1.septembri turpina projekta  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu,  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 2020./2021.mācību gadā atbalsts tika sniegts 30 skolēniem, šajā mācību gadā atbalstu saņem  26 skolēni no 2.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore


Projekts PuMPuRs 2020./2021.m.g.

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskola ar 2020.gada 1.septembri turpina projekta  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu,  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 2019./2020.mācību gadā atbalsts tika sniegts 25 skolēniem, šajā mācību gadā atbalstu saņem  30 skolēni no 5.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore


Projekts PuMPuRS

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskolā ar 2019.gada 1.novembri tiek realizēts  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai",  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 1.semestrī  iesaistīti un individuālu atbalstu saņem 20 skolēni no 5.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore


Projekts DIGIMĀLs

 

Projekts «Digitālais macību līdzeklis DIGIMĀLs – cilvēks un veselība»

Projekta partneri: Pārventas pamatskola un Ventspils 4. vidusskola

Projekta numurs: 8.3.1.2/19/A/006

Mērķis ir digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas izstrāde jaunā mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpē, dabaszinātņu mācību jomā, kas nodrošinātu interaktīvas mācību metodes un IKT rīkus, atbilstoši 1.-3. klašu, 4.-5. klašu un 7.-9. klašu izglītojamiem efektīvāku zināšanu un prasmju apguvei.

Projekta budžets: € 75 278.22, tai skaitā ESF līdzfinansējums € 52 694.75
Projekta sākums: 01/11/2019
Projekta beigas: 31/12/2020

 

Jautājumiem:

Ineta Gūtmane

[email protected]

+371 27172433

Informācija ievietota: 14.11.2019.