Ekoskolas darba plāns 2017./2018.m.g.

Nr.

p.k.

Laiks

Plānotie pasākumi

Atbildīgais

1.

septembris

 1. Ekopadomes izveide. 
 2. Vides kodeksa apstiprināšana.
 3. Darba plāna izveide un apspriešana.
 4. Izvētās tēmas apspriešana. Ūdens.
 5. Dzejas diena
 6. Olimpiskā diena
 7. Iesaistīšanās mammadaba meistarklases konkursā 
 8. Ārā nodarbības par tēmu “Koki” 

Skolas vadība

I.Korna

I.Korna

I.Korna,

Ekopadome

D.Smirnova

I.Korna

Sporta skolotāja

I.Langzama

2.

oktobris

 1. Skolas vides novērtējums.
 2. Ražas dienu izstāde “Ražas Miķelis”
 3. Ekoskolas stenda pilnveidošana.
 4. Putras diena
 5. Labdarības akcija” Palīdzi dzīvnieku patversmēm”
 6. EKO avīze izdošana
 7. Plakātu izstāde ”Ūdens dabā”

K.Kalniņa

Ekopadome

I.Korna

K.Kalniņa

Ekopadome

S.Vīkele

EKO padome

3.

novembris

 1. Rīcības dienas
 2. EKO rudens
 3. Mārtiņdienas tirdziņš

I.Korna

I.Korna

D.Smirnova

Z.Piusa

I.Korna

S.Vīkele

4.

decembris

 1. Silto džemperu diena
 2. Plakātu izstāde ”Ūdens dabā”
 3. Atgādnes veidošana “Ūdens taupīšana”
 4. Semestra pasākuma darba izvērtējums
 5. Ekoavīze 2.numurs

Ekopadome, skolēnu pašpārvalde

S.Vīkele

I.Korna

Ekopadome

5

janvāris

 1. Skolēni eksperimentē.
 2. Ūdens daudzveidība
 3. Atgadenes “Izslēdz mani”
 4. Ēdīsim veselīgi( veselīgo recepšu grāmata)

I.Korna, D.Zēberga

I.Korna, sākumskolas skolotāji

6.

februāris

 1. Vides spēles-spēles
 2. Bateriju vākšanas noslēgums
 3. Mammas dabas meistarsitiķis
 4. EKO ziema
 5. Projekta dienas-ūdens

I.Korna

 

7.

marts

 1. Startautiskā ūdens diena

D.Smirnova

8.

aprīlis

 1. Talka-sakopsim Pārventas jūrmalu
 2. Makulatūras  vākšanas noslēguma pasākums
 3. Ūdens enerģija

I.Korna

Ekopadome

9.

maijs

 1. Mammas dabas noslēgums
 2. Eko pavasaris-ūdens
 3. Alternatīvā diena ”vide ap mums” pasākums pie ūdens

I.Langzama