Iekšējās kārtības noteikumi un Drošības noteikumi

Pamatojoties 2023.gada 22.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, 2023.gada 5.septembrī apstiprināti skolas Iekšējās kārtības noteikumi un Drošības noteikumi.

Ar noteikumiem varat iepazīties šeit: