Kultūrvēsturiskais mantojums-tautastērps.

   

2014./15.m.g. otrajā semestrī skolēni turpina aktīvi iesaistīties projektā Celebrating EUROPE: Culture and Traditions.  Skolēni izzināja Latvijas novadu tautastērpus, apzinājās to kultūrvēsturisko vērtību.

Otrās klases pētīja latviešu rakstainos cimdus. Klasē tika izveidota skaista izstāde ar skolēnu atnestajiem rakstainajiem cimdiem gan etnogrāfiskiem, gan mūsdienu, kuros ir izmantoti etnogrāfiskie raksti. Skolēni arī mācījās zīmēt pareizi dūraiņu rakstu, ievērojot adīto dūraiņu kompozīciju.

Trešās klases pētīja latviešu ornamentus, mācījās tos pareizi zīmēt un mēģināja saskatīt, kādas ornamenta zīmes ir sastopamas latviešu tautastērpā un sadzīves priekšmetos. Skolēni zīmēja ornamentu, kuru var aprēķināt pēc sava dzimšanas gada un vārda dienas datuma.

 

Ceturtajām klasēm bija radoši, interesanti darbi-skolēni paši gatavoja lellītes no dažādiem materiāliem, kuras viņi ietērpa tautastērpos.

5.-8. klašu skolēni izzināja atsevišķu novadu tautastērpus, un arī arheoloģisko tautastērpu. Skolēni apmeklēja dažādas nodarbības Amatu mājā, kur piedalījās dažādās nodarbībās izzinot mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. Skolēni iepazinās kādas tautastērpa valkāšanas tradīcijas ir tieši mūsu novadā, kā arī noskaidroja vietvārdu nozīmi-kas ir mēlene, vīkale un sprangu vainags.

Amatu mājā guva nelielu ieskatu arī seno rotu valkāšanas un izgatavošanas tradīcijās.

11. klase pētīja kādas ir latviešu tautastērpa valkāšanas tradīcijas, tā dažādos iedalījumus un sastāvdaļas.

Apkopojot visu iegūto informāciju par latviešu tautastērpiem un ornamentiem skolēni uz planšetēm sagatavoja vizuālu materiālu  kuru izvietoja skolas kopīgā izstādē. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar visu klašu pētījumiem un radošajiem darbiem.

Sagatavoja: skolotāja Zane Piusa