Priekšapmaksa par ēdināšanu

Priekšapmaksu par ēdināšanu varat veikt, pārskaitot naudu uz kontu

SIA SALTUMS KANDAVĀ, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un skolu maksājumu veicot līdz ceturtdienai par nākamo nedēļu.

Piegādātājs: SIA "SALTUMS KANDAVĀ"

Reģ. Nr. LV49202002956

Banka: SEB banka AS

Kods: UNLALV2X

Konts: LV30 UNLA 0011 0004 6888 6