Ekoavīze

Ekoskolas avīzes 1.numuru lūdzu lasīt šeit:

  http://vpp.ventspils.lv/uploads/EKO_AVIZE_1.NUMURS.docx