Vides kodekss 2020

Dzīvosim mēs veselīgi,

Sportiski un bezrūpīgi.

Vitamīnus uzņemsim,

Kaitēm spēku atņemsim.

 

Izslēgsim mēs telpās gaismu,

Aizgriezīsim ūdens krānu,

Taupīsim mēs enerģiju,

Mežā dabu baudīsim.

 

Ievērosim Eko plānu,

Jautru dziesmu dziedāsim.

Vienmēr smaids būs mūsu sejās,

Tāpēc šo mēs rakstām dzejā.