Mobilitāte Lisabonā un projekta noslēgums

Laikā no 14.- 20.maijam direktores vietniece mācību darbā Liāna Biezbārde piedalījās Erasmus+ projekta  mobilitātē “Teach, Learn and Quality”  32 stundu kursos Portugālē, Lisabonā. Kursos piedalījās 40 pārstāvji no dažādām valstīm – Portugāles, Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Beļģijas, Horvātijas, Rumānijas, Polijas, Vācijas, Slovākijas, Turcijas. Kursu galvenais mērķis bija sniegt skolotājiem un skolas vadībai idejas un metodes, kā paaugstināt izglītības kvalitāti skolā, kā ieviest skolā izglītības kvalitātes sistēmu. Skolas pārstāvji kursu laikā tika iepazīstināti ar dažādām izglītības kvalitātes paaugstināšanas sistēmām. Kursu laikā pārdomāti mijās lekcijas un teorijas apguve ar praktisku darbošanos, dalīšanos pieredzē un diskusijām. Pirms kursiem bija jāsagatavo mājas darbi par situāciju skolā saistībā ar izglītības kvalitāti un jāiepazīstina ar to arī kursu dalībnieki. Noslēgumā bija jāprezentē, kādas aktivitātes tiks veiktas vai, kā tiks plānots darbs, lai uzlabotu izglītības kvalitāti skolā.

Fotogrāfijās ieskats kursu norisē.

 

31.maijā noslēdzas šis projekts. 

Par ilgtermiņa rezultātiem un ietekmi  varēsim spriest pēc gada, kad būs ieviesta izglītības kvalitātes sistēma izglītības iestādē. Izglītības kvalitātes sistēmas  izveide ir viens no galvenajiem uzdevumiem skolas mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Jūnijā turpināsies darbs pie projekta atskaites sagatavošanas Eiropas Savienības institūcijām.

Projekta koordinatore  Vēsma Laurecka