EKOavīze 4.

Ekoskolas avīzes 4.numuru lūdzu lasīt šeit:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/EKO_AVIZE_4.NUMURS.docx