Noslēdzies projekta pirmais gads

 

 

Mēs lepojamies ar savas tautas tradīcijām

Noslēdzies pirmais gads, kopš  Ventspils 5. vidusskola aktīvi darbojas Comenius projektā Celebrating Europe: Culture and Traditions. Esam iepazinuši citu dalībvalstu tradīcijas un  ar lepnumu rādījuši savas valsts svētku tradīcijas.

Skolā izveidots visiem pieejams Comenius stūrītis,  kurā tiek atspoguļota projekta gaita, ziņas par partnerskolām, fotogrāfijas .Katrs projekta partneris izveidojis  prezentāciju par savu skolu, pilsētu , valsti , tās ievietotas portālā e-twinning.

Projekta darbs iesākās ar logo izstrādi. Katra valsts izvirzīja vienu logo konkursam. Balsot varēja jebkurš interesents –  vecāki,  skolēni, skolas darbinieki, skolotāji. Pirmā kontaktsemināra laikā Norvēģijā izvēlēts Īrijas projekta logo.

Lai iepazīstinātu pārējās dalībvalstis ar latviešu Ziemassvētku tradīcijām, izveidojām vizuālus materiālus - rādījām, kā izgatavot gan saulītes,gan puzurus, cepām piparkūkas un veidojām  Adventes vainagu. Skolēni aktīvi iesaistījās tradīciju svinēšanā. Tika izgatavotas Ziemassvētku kartiņas, kuras  nosūtījām partnerskolām. Saņemtās Ziemassvētku kartiņas izvietotas Comenius stūrītī.

 Turpinot iepazīt kultūras mantojumu, izvēlējāmies stāstu, kas saistīts ar pavasara gaidīšanas tradīcijām,-Vizmas Belševicas „Billē” aprakstīto Pelnu dienu. Apmeklējām Meteņu dienu Brīvdabas muzejā, mājturības stundās tika sašūti pelnu maisiņi. Izspēlējām Meteņu un  Pelnu dienas tradīcijas.

Iepazīstot mītus un stāstus, vēlējāmies parādīt tautiskos cimdu rakstus un  pasaku „Vecīša cimdiņš”. Latviešu cimdi ir unikāla bagātība rakstu daudzveidībā, krāsu salikumā un pielietojumā. Tie  visspilgtāk izsaka latvisko gaumi, radošo prieku un izdomu, amata prasmi un latvisko pasaules uztveri. Cimdi ir viena no īpatnējākām un skaistākajām latviskās identitātes izpausmēm, kas turpina saglabāties arī mūsdienās.

Mūsu šī gada izaicinājums-izveidot grāmatu, apkopojot katras partnervalsts izvēlēto mītu, pasaku vai leģendu. Katras valsts skolēni šos darbus tulkoja, ilustrēja. Grāmatā visi darbi tika publicēti angļu valodā un oriģinālā (partnervalstu valodā) kopā ar bērnu ilustrācijām. Mūsu pasaku tulkoja 6.a klases skolēni, ilustrācijas tika izvēlētas no 4.a klases skolēnu zīmējumiem.

Eiropas dienas ietvaros notikušas dažādas aktivitātes: konkursi, tikšanās ar robežsargiem ,Eiropas

valodu dienas konkurss, izstāde par jau paveikto.

Notikuši četri kontaktsemināri: Norvēģijā, Slovākijā, Īrijā, Vācijā. Sākam gatavoties partneru uzņemšanai Latvijā septembrī.

Mūsu šī gada ieguvums- pētot un izspēlējot savas tautas tradīcijas, salīdzinājām tās ar citu valstu tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu. Skolēnos radīta dziļāka izpratne par multikulturālo vidi, kurā dzīvojam. Esot Eiropas pilsonim, mācām nepazaudēt savu nacionālo identitāti un saprast tās vērtību un unikalitāti.

Reāls angļu valodas pielietojums gan skolēniem, gan skolotājiem, kas motivē apgūt svešvalodas. Skolotājiem jauna pieredze, iepazīstot izglītības sistēmas citās valstīs, tiekoties ar dažādu valstu pedagogiem. Pieredzes apmaiņa, jaunu zināšanu iegūšana, novērtējot gan savu, gan citu valstu kultūru, kultūrvēsturisko mantojumu.          

Projektā izstrādātie materiāli pieejami e-twinning portālā un skolas mājaslapā vpp.ventspils.lv

Paldies skolēniem un skolotājiem par aktīvo darbu projekta īstenošanā.

Projekta koordinatore    Vēsma Laurecka