Kontaktseminārs Īrijā

  

13. -16. martam Īrijā Klaremorisā notika trešais kontaktseminārs, kurā satikās visi projekta Celebrating Europa dalībnieku pārstāvji.

Viesojāmies Knock N.S. skoliņā. Tā ir 1. -6.kl. skola, kurā mācās vairāk kā 150 bērnu.

Skoliņas skolēni mūs iepazīstināja ar savu skolu, skolas tradīcijām, iepazīstināja ar sevi.

          Mums bija interesanti, jo ekskursiju pa skolu vadīja kādreiz Ventspils novadā dzīvojusī skolniece.

            Pārsteigums bija tas, ka starpbrīžus skolēni pavada ārā- skolas pagalmā, kurš ir iekārtots ar dažādām aktivitātēm un sporta laukumu, kur spēlēt dažādas sporta spēles.

 

Skolēni kopā ar skolotājiem bija sagatavojuši dažādus pārsteigumus:

  1. Par katru projekta dalībvalsti bija sagatavots prezentāciju plakāts.

       2. Skolēni sniedza interesantus priekšnesumus. Viņi gan spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, gan dziedāja, gan dejoja stepu un nodejoja vienu no savām tautasdejām.

Seminārā rūpīgi pārrunājām jau paveikto un plānojām turpmākos darbus.

 Arī mēs mācījāmies Īru tautasdejas.

Lai iepazītu Īru kultūru un tradīcijas, devāmies ekskursijā pa Klaremorisu.

Ķeltu krusta- Ķeltu kultūras mantojums Īrijā ir nenoliedzami liels. Vēl joprojām īru valodā, kas cēlusies no ķeltu valodu saimes, runā ap 1. milj. cilvēku.

Apskatījām Īrijas svētvietu Noku, tās muzeju, baziliku un svētvietu. Šo vietu apmeklē cilvēki no visas pasaules.

Izbaudījām skaistos Īru kalnus, piedalījāmies aizraujošā braucienā ar velosipēdiem.

Mūsu viesošanās laikā Īri svinēja Svētā Patrika dienu.

Pēc 2 dienu vizītes Īrijā, pozitīvu emociju pārņemtas atgriezāmies mājās.

Latvijas pārstāves Īrijā - skolotājas  Ina Langzama un Dace Feldmane