Vides novērtējums 2020

Lūdzu iepazīties ar vides novērtējumu šeit: http://vpp.ventspils.lv/uploads/vides_nov_rt_jums_2020.pdf