EUROMOSAICA 2.gads

  

Pēc vasaras brīvdienām skolā atsākta projekta EUROMOSAICA īstenošana. Pirmajā darba grupas sanāksmē atskatījāmies uz paveikto iepriekšējā gadā, apkopojām rezultātus un precizējām  darbu projekta otrajam gadam.  Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par veiksmīgu projekta īstenošanu.

Sīkāk par projekta norisi varat sekot līdzi projekta mājas lapā:

https://euromosaica.wixsite.com   

 Septembra mēnesis ir veltīts Eiropas valodas dienai. Mācību stundās tika integrētas plānotās aktivitātes skolēniem. Skolēni veidoja  Language Wheels   un tulkoja noteiktu vārdus partneru valstu valodās.

Ir veikts pirmā gada izvērtējums. Rudens brīvdienās piedalīsimies starpvalstu sanāksmē Turcijā, lai precizētu turpmākos darbus un pārrunātu pirmā gadā paveikto.  Tāpat sāksim gatavoties aktivitātei par dažādu tautu pārstāvju dzīvi pie mums, Latvijā, Ventspilī. Apzināsim dažādu tautību cilvēkus, intervēsim viņus un aicināsim salīdzināt mūsu kultūras, uzzināsim, kā viņi jūtas šeit.

Novembrī iepazīstināsim partnerus ar mūsu valsts 100-gades pasākumiem.

Pēc tam jau sāksim gatavošanos Ziemassvētkiem.

Esam izveidojuši 4 digitālos žurnālus :

https://madmagz.com/magazine/1173984

https://madmagz.com/magazine/1221505

https://madmagz.com/magazine/1322195

https://madmagz.com/magazine/1374001

 Sīkāka informācija par projekta īstenošanas gaitu skolā pie projekta koordinatores Vēsmas Laureckas.