Kontaktseminārs Vācijā

 

No 22.-26. maijam projekta Celebrating Europe dalībnieki tikās Vācijā, ceturtajā kontaktseminārā.

Viesojāmies Giesselhorsta sākumskolā, kurā mācās aptuveni 60 skolēni. Skola atrodas senā divstāvu ēkā, ar plašu rotaļu pagalmu, kurā skolas bērni pavada starpbrīžus.

Skolēni bija rādīja pasaku ,,Brēmenes muzikanti”, kuru bija iestudējuši angļu valodā.

 

Katrai projekta dalības skolai  tika uzdāvināta skolēnu sagatavota grāmatiņa, kuru bija līmējuši, krāsojuši, zīmējuši paši skolēni.

Fakultatīvajās nodarbībās skolēni apgūst šaha spēli.

Pēc skolas apmeklējuma devāmies uz Westerstedi , kur norisinājās rododendru ziedēšanas festivāls.

Kā arī gida pavadībā apskatījām seno Oldenburgau

24. maijā Giesselhorsta skola svinēja 125 jubileju. Pasākums norisinājās ļoti sirsnīgā un mājīgā atmosfērā. Skolēni dziedāja, spēlēja dažādus mūzikas instrumentus.

Projekta dalībvalstu skolēni bija ieradušies nacionālajos tērpos, Slovākijas  un Grieķijas pārstāvji rādīja savas nacionālās dejas

 

25. maijā apmeklējām Eiropā lielāko kruīzu kuģu būvētavu Papenburgā.

 Apmeklējām sākumskolu Sustrumā. Arī šī skola ir neliela, kurā mācās 46 skolēni. Skolā mūs sagaidīja ar vecāku gatavotām pusdienām un nelielu ekskursiju pa skolas telpām.

 

Pabijām arī Holandē, kur apmeklējām seno pilsētu Bourtange (Medieval village), kura ir saglabājusi savu senatnīgo stāstu, ar skaistām ēkām un citiem tūrisma objektiem.

 Mūsu skolas pārstāves – Liāna Biezbārde, Zane Piusa.