Vides novērtējums 2022Lūdzu iepazīties ar vides novērtējumu šeit: VIDES NOVĒRTĒJUMS