Piekļūstamības paziņojums

Ventspils Pārventas pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Ventspils Pārventas pamatskola- https://vpp.ventspils.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ventspils Pārventas pamatskolatīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

 

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 07.08.2023. Izvērtēšanu veica Ventspils Pārventas pamatskolas administrācija.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://ej.uz/izvertesanas_protokols_VPP

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi [email protected]

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: 63662529

Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbild Ventspils Pārventas pamatskolas administrācija.
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 63662529

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 07.08.2023. un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Ventspils Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka .