Karjeras nedēļa 2022

Ventspils Pārventas pamatskolā no 17.oktobra tiek rīkota Karjeras nedēļa.
🧑‍💼👩‍🔬🧑‍🎨🧑‍🎓🧑‍🚀
TĒMA - Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.
Mērķi –
  • Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
  • Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
  • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādē.
Plānotās aktivitātes skolā:
📣1.-6. klašu skolēniem klases stunda “RADOŠUMS UN SADARBĪBA – MANAS SUPERSPĒJAS!”
📣7.-9. klašu skolēniem klases stunda “ATKLĀJ SAVAS SUPERSPĒJAS!”
📣Diskusija vecākiem - 20. oktobrī plkst.19.00 tiešsaistē Tavai karjerai “KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS SUPERSPĒJAS?” Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/2DoMMXUgD
📣Radošo darbu izstāde - Superspējas profesijās.

Karjeras konsultante Zane Piusa 🤩
#KarjerasNedēļa #Uzņēmējspējas