Partneru starpvalstu sanāksme Vladesti, Rumānijā

Kā jau ziņojām, jaunā projekta EUROMOSAICA īstenošana sākās 1.oktobrī. Projekta pirmajā mēnesī strādājām pie Erasmus+ stūrīša izveides skolā, notika projekta logo konkurss katrā no partnerskolām.

No katras skolas tika izvirzīti 1- 2 labākie logo konkursa noslēgumam, kurš notika elektroniski balsojot e-platformā. No mūsu skolas logo konkursam tika izvirzīts 6.b klases skolnieces Simonas Vanagas darbs.

Logo konkurss noslēgsies 26.novembrī. Tad arī būs zināms konkursa uzvarētājs un jaunais logo.

No 6.-10.novembrim Rumānijā, Vladesti ciematiņā notika pirmā partneru tikšanās, kurā tika precizēti visi projekta īstenošanas nosacījumi, aktivitātes, uzdevumi un arī atbildīgie. No mūsu skolas tajā piedalījās direktore (arī projekta koordinatore)  Vēsma Laurecka un direktores vietniece Liāna Biezbārde. Tā kā mūsu skola ir visa projekta koordinatore, tad šīs dienas Rumānijā tika pavadītas ļoti aktīvi darbojoties un palīdzot Rumānijas projekta grupai tikšanās organizēšanā. Paveiktais Rumānijā:

  1. Pārrunāta un precizēta projekta  īstenošanas gaita.
  2. Precizētas aktivitātes un nozīmēti atbildīgie.
  3. Precizēti mobilitāšu norises laiki un programmas.
  4. IKT izmantošana projekta īstenošanai un mācību stundās – skolotāju apmācība, praktiska lietošana (apmācību vadīja Vēsma Laurecka).
  5. Projekta mājas lapas struktūra, nepieciešamās sadaļas, izveide (veidoja Ivana Kurčinova no Slovākija).
  6. Darbības e-twinning portālā, reģistrācija, lietošana utt.
  7. Logo e-balsošanas platformas atvēršana.
  8. Projekta rezultātu izplatīšanas plāna apspriešana, precizēšana un apstiprināšana.
  9. Iepazīšanās ar Rumānijas reģionālo kultūru, vēsturi, tradīcijām un ēdienu.
  10. Iepazīšanās ar partneru skolām, pilsētām, valstīm (prezentācijas). Mūsu skolas prezentāciju veidoja 8.klases skolnieks Tonijs Spruģevics.  

Neliels ieskats darba procesā:

 

  

 

Šī bija mūsu pirmā vizīte Rumānijā un pirmā iepazīšanās ar rumāņu kultūru, tautu un vēsturi. Lai gan valsts nav no bagātajām, un ciematiņš, kurā mēs viesojāmies ir ļoti mazs un nabadzīgs, cilvēki bija ļoti viesmīlīgi, atvērti un priecīgi. Likās, ka esam atgriezušies 20 gadus atpakaļ vēsturē, kad vēl mūsu skolās nebija jaunās un modernās tehnoloģijas, skolēniem nebija viedtālruņu un laiks tika pavadīts nedaudz savādāk un rimtāk. Šajā ciematiņā tik daudz dažādu valstu pārstāvju nebija viesojušies, un viņiem šī  tikšanās un piedalīšanās šajā projektā ir gada lielākais notikums. Uzņemšana bija sirsnīga, cilvēki ļoti atsaucīgi un bija centušies, lai mēs pēc iespējas vairāk izprastu un uzzinātu par rumāņu kultūru, vēsturi, tradīcijām un ēdienu.

     

Liels paldies viņiem par to. Mēs atbraucām mājās bagātāki gan ar informāciju, gan ar emocijām un sajūtām.

       

Neaizmirstams bija ceļojums pa kalniem uz leģendām apvīto Brana pili Transilvānijā.

Sagatavoja V.Laurecka