Partneru vizīte Latvijā

 

 

 

Ir iesācies projekta otrais gads. Tas iesākās ar aktīvu gatavošanos partneru uzņemšanai mūsu skolā.

No 18.-21.septembrim mūsu skolā viesojās četri skolotāji no Itālijas, divi skolotāji no Vācijas, divi - no Īrijas, divi skolotāji no Igaunijas un 5 skolēni no Igaunijas. Programma bija izstrādāta atbilstoši plānotajām aktivitātēm. 

Viesošanās laikā iepazīstinājām ar mūsu skolu, skolēni piedalījās divās mācību stundās: 3.a klasē vizuālās mākslas stundā pie skolotājas Ilvas Rudzrogas un 4.b klasē latviešu valodas stundā pie skolotājas Vitas Lorences. Skolotājas no Vācijas piedalījās diskusijā ar skolēniem un skolotāju Irēnu Kronbergu vācu valodas stundā.

Viesi tika iepazīstināti ar Pārventas bibliotēku,kurā  skolēni sniedza priekšnesusmus. Pārunājām tālākos projekta īstenošanas nosacījumus un aktivitātes.

Pēcpusdienā apmeklējām Amata māju un piedalījāmies 19.gs.klasē,

iepazīstinājām viesus ar latviešu un Ventspils tautas tērpiem,

kā arī ar senajiem latviešu dančiem.

Amatu mājā viesi varēja arī iepaīties ar 21.gs izgudrojumu - dzintara diegu, kā arī tā izstrādājumiem.

Piedalījāmies arī fotosesijā ar cepurēm.

 

Sestdienas rīts tika veltīts pilsētas apskatei, Muzeja apmeklējumam un ekskursijai ar Hercogu Jēkabu.

Mūsu  mērķis bija iepazīstināt partnerus ar latviešu tautas tradīcijām rudenī - Miķeļiem. Tāpēc sestdienas pēcpusdiena tika pavadīta Brīvdabas muzejā, kur ar Miķeļdienas gaidīšanas tradīcijām mūs iepazīstināja folkloras kopa.  Viesi aktīvi piedalījās dažādās spēlēs un rotaļās.

 

Pēc tam cienājām ar skābeņzupu, kuru kopā vārījām. No Muzeja ar mazbānīti viesi tika aizvizināti uz Piedzīvojumu parku, lai apskatītos mūsu pilsētu no kalna gala.

Viesiem vizīte ļoti patika. Pārsteidza mūsu tīrā un sakoptā pilsēta, ziedu skulptūras un visur esošās govis. Patika aktivitāšu dažādība un daudzveidība, kā rī  tas, kā vecais sadzīvo mūsu pilsētā kopā ar jauno, mūsdienīgo.

Oktobrī turpināsim pētīt mūsu tautas tradīcijas rudenī, kā arī dosimies uz muzeju, lai uzzinātu vairāk par senlietām.

Paldies visiem, kuri piedalījās viesu uzņemšanā.

Projekta koordinatore Vēsma Laurecka