EKOavīze 3.

Ekoskolas avīzes 3.numuru lūdzu lasīt šeit.

http://vpp.ventspils.lv/uploads/EKO_AVIZE_3.NUMURS_1.docx