Pedagogi

⚠️Ventspils Pārventas pamatskolas pedagogu saraksts 2023./2024.m.g.

 

Skolas vadība:

Direktore - Vēsma Laurecka [email protected]

Direktores vietniece izglītibas jomā - Ina Langzama [email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-3.kl.) - Daila Zēberga [email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā - Zane Piusa [email protected]

Saimniecības vadītāja - Kitija Beļakova [email protected]