Medmāsa/logopēds

Skolas medpunkts
Darba laiks - katru darba dienu no plkst. 8.00 – 14.00
Skolā katram skolēnam ir divi medicīniskie dokumenti:
    Bērna medicīniskā karte 026/u,
    Profilaktiskās potēšanas karte 063/y.
Skolas medmāsa nodrošina:
•pirmās palīdzības sniegšana traumu un saslimšanas gadījumos;
•skolēnu profilaktiskās pārbaudes;
•hroniski slimo skolēnu apzināšanu un aprūpes plāna izveidi.
Skolas medmāsa iepazīstina ar:
•sanitāri higiēnisko normu ievērošanu skolā;
•veselīga uztura iespējām.Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš:
• veicina pareizu skaņu izrunu;
• sekmē artikulācijas aparāta darbību;
• aktivizē fonemātisko dzirdi;
• diagnosticē runas un rakstu valodas traucējumu un veic to korekciju.

Skolā logopēds uzņem izglītojamos logopēdiskās nodarbībās visu mācību gadu. Liels atbalsts tiek sniegts izglītojamiem ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmu apgūšanā.