Kontaktseminārs Slovākijā

 

No 5.-9. februārim Slovākijas pilsētā Babinā notika projekta Celebrating Europa dalībnieku tikšanās. Ceļu uz Slovākiju mēroja Vācijas, Grieķijas, Igaunijas un Latvijas pārstāvji.

Tikām ļoti viesmīlīgi sagaidīti gan Babinas pamatskolā, kurā mācās 77 skolēni, gan arī bērnudārzā

Tika rādīti dažādi priekšnesumi- iestudētas pasakas, demonstrētas sagatavotās maskas, vadītas rotaļas.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādām slovāku kultūras vērtībām- folkloru (pasakām, teikām, varoņiem) , dziesmām, ēdieniem, novada brīvdabas muzeju un Oravas pili.

Slovāki izjūt patiesu lepnumu, ka viņu dziedātās dziesmas , tautas mūzikas instrumenti, arhitektūras pieminekļi iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas sarakstā.

 Prezentējām mūsu pilsētu, skolu. Starp projektā iesaistītajām skolām esam vislielākā (ar 390 audzēkņiem).

Semināra laikā guvām priekšstatu par slovāku kultūru, saskatījām daudz kopīgā ar latviešu kultūru, gan tieši šai valstij raksturīgo.

 

Latvijas pārstāves sk. D. Smirnova, A. Asiķe-Bormane.