Izglītības inovācijas balva 2024

Mācību gada izskaņā tika pasniegtas Izglītības inovācijas balvas par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās🤩🤩
Balvas ieguva arī mūsu skolas skolēni un skolotāja 👏🏆
👏 8.klases skolēns Braiens Kalniņš, kurš saņēmis I pakāpes diplomu Angļu valodas 53.olimpiādē
👏 9.b klases skolniece Sindija Eihenbauma, kura saņēmusi Atzinību Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē
👏 Skolotāja Zane Piusa par skolēna sagatavošanu vizuālās mākslas olimpiādē 🌻