Puišu diena 2024

Skolā svinējām Puišu dienu! 💪🥳 Drosmīgākie sacentās par titulu "Spēkavīrs 2024" 💪🤩 Protams meitenes bija parūpējušās arī par pārsteigumu 🤗🕺🕺🕺🕺Paldies Izglītojamo domei par uzņemšanos radīt svētkus ikdienā! 🎉🤩