Skolēnu pašpārvalde 2023

Jaunā mācību gada skolēnu pašpārvaldes pirmajā sapulcē mūsu skolas absolventi 🤩 dalījās pieredzē par darbu pašpārvaldē 👍uzmundrinot skolēnus būt aktīviem un iesaistīties skolas dzīves organizēšanā 🌟

Pēc iepazīšanos ar skolēnu pašpārvaldes prezidenta kandidātiem, aizklātā balsojumā par prezidentu ievēlēts Roberts Jostmanis 👏