Vides kodekss 2022

Mūsu skola dara labu,

Saudzē apkārtējo dabu,

Dodam lietām otru dzīvi,

Sildām radiņu dzīvu.

 

Dzīvojam mēs veselīgi,

Sportiski un bezrūpīgi.

Vitamīnus uzņemam,

Kaitēm spēku atņemam.

 

Taupot  enerģiju savu,

Braukt ar ričuku ir labi.

No skolas mājas tiekam aši,

Kad minam kājiņas it braši.

 

Izslēdzam mēs telpās gaismu,

Aizgriežam mēs  ūdens krānu,

Ievērojot Eko plānu,

Zaļu dzīvi dzīvojam.