Rīcības algoritms no Veselības ministrijas

Veselības ministrija izstrādājusi ieteikumus vecākiem:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Ricibas_algoritms_AAEI_Covid_berni.docx