4.reizi saņemts Ekoskolu Zaļais karogs

Latvijas Vides fonda organizētajā Eko skolu pasākumā Ventspils Pārventas pamatskola 4. reizi saņēma Starptautisko Zaļo karogu 🥳💚Tas ir apbalvojums par sasniegumiem vides izglītības, vides aizsardzības un ilgtspējīgu jautājumu veicināšanā 🌳🌍
Kaut arī mācības notika attālināti, mēs spējam rast dažādus radošus veidus, kā turpināt īstenot savas Ekoskolas aktivitātes. Tās tika integrētas gan attālinātajā mācību procesā, gan tika organizēti dažādi videi draudzīgi izaicinājumi, konkursi, akcijas un kampaņas skolēniem un viņu ģimenēm 🤸🌳👨‍👩‍👧‍👦
Turpināsim iesākto tradīciju! Kopā mums izdosies paveikt lielus darbus! #Ekoskolas
***