Iekšējās kārtības noteikumi

Ventspils Pārventas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Apstiprināti Ventspilī 2018. gada 8. februārī. Ar grozījumiem 29.08.2019.

http://vpp.ventspils.lv/uploads/ieksejas_kartibas_noteikumi_ar_izmainam_29_08_2019.pdf