Vecāku diena.


Vācu valodas olimpiāde.


Ventspils Pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde.


Skaļās lasīšanas sacensības.


9. klases vecāku sapulce

2019. gada 7. martā pulksten 18:00 9. klases vecāku sapulce 10. kabinetā  - audzinātāja Zane Piusa.

Sapulces tēma - iepazīstināšana ar eksāmenu norisi.