Video intervijas ar citu nacionalitāšu pārstāvjiem

         

Viena no pamatvērtībām, kuru projekta EUROMOSAICA īstenošanas laikā vēlamies ieaudzināt mūsu skolēnos, ir empātija, savādākā vai citādā pieņemšana un sociālā iekļaušana. Lai noskaidrotu multikulturālo atmosfēru reģionos,  projekta ietvaros skolēniem bija jāintervē citu tautību cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Skolēni vispirms izstrādāja jautājumu kopumu, lai intervija ritētu raiti un būtu noskaidroti visi interesējošie  jautājumi.Skolēniem ši bija pirmā pieredze interviju veidošanā.

Interviju ar ķīniešu meiteni skatīt šeit:

https://vimeo.com/321033803

Interviju ar lietuviešiem no mūsu skolas skatīt šeit:

https://vimeo.com/321034445

Paldies 8.klases skolniekiem: Alisei Feldmanei, Keitai Rancānei, Alisei Ērikai Antonovai, Kirilam Gorjunkovam un Lūkasam Gabrielam Garančam, kā arī skolotājai Inai Langzamai.

Projekta koordinatore Vēsma Laurecka


Ziemassvētku darbnīca ar vecākiem 4.b

  

Decembra mēnesī projekta aktivitātes ir saistītas ar Ziemassvētkiem. 4.b klases audzinātāja Ina Langzama kopā ar skolēniem un viņu vecākiem piedalījās radošajā Ziemassvētku dekorāciju veidošanas darbnīcā  skolā.

Paldies skolēniem un vecākiem par Ziemassvētku atmosfēras radīšanu skolā.

Neliels ieskats darba procesā:

 

 

Projekta koordinatore  Vēsma Laurecka


Projekta e-žurnāli un projekta videofilma 1.gads

  

 

Projekta īstenošanas gaitā esam izveidojuši piecus ežurnālus, kuros projekta partneri dalās iespaidos par mobilitātēm partneru skolās:

Eiromosaica Nr.5.

Eiromosaica Nr.4.

Eiromosaica Nr.3.

Eiromosaica Nr.2.

Eiromosaica Nr.1.

Video filmu par projekta 1.gadu varat skatīt šeit:

EUROMOSAICA

 

 


Starptautiskā sanāksme Adanā, Turcijā

   

Ir uzsācies projekta EUROMOSAICA īstenošanas otrais gads. Rudens brīvdienās projekta koordinatore Vēsma Laurecka un sākumskolas skolotāja Daila Zēberga piedalījās starptautiskā mobilitātē Adanā, Turcijā, kur tikās visi projekta partneri, izņemot Slovākiju.  Viesojāmies partnerskolā Şehit Erhan Taştimur İlkokulu. Tā ir sākumskola, kurā mācās 1200 skolēnu. Skolēni sagaidīja projekta partnerus skolas pagalmā ar paštaisītiem karodziņiem , tērpušies savos tradicionālajos tautas tērpos.

 Visi bija ļoti smaidīgi, priecīgi un atvērti. Katrs gribēja parunāties, nofotografēties, uzzināt no kurienes esam. Skolēni sniedza ļoti skaistu un emocionālu koncertu.

 Vecāki bija parūpējušies par turku tradicionālajiem ēdieniem.

   

Pirmā diena tika pavadīta precizējot projekta aktivitātes otrajam gadam, iepazīstinot ar jau sasniegtajiem rezultātiem un izvērtējot pirmā gada veiksmes un aktivitātes. Skolotāji kopā ar turku skolēniem piedalījās praktiskās nodarbībās par nanotehnoloģiju, kuru vadīja grieķu partneri.

Otrajā un trešajā dienā notika muzejpedagoģiskās nodarbības iepazīstot turku seno pilsētu  vēsturi, apskatot ievērojamākās kultūras vietas un nedaudz guvām ieskatu  kultūrā.

 

Viesojāmies podnieku darbnīcā, juvelierizstrādājumu fabrikā un paklāju aušanas rūpnīcā. Tikām iepazīstināti, kā gatavo slavenos turku saldumus. 

Tikšanās bija sirsnīga, aizraujoša un ļoti izglītojoša.  Nākošā tikšanās būs Grieķijā, Filotas, kurā piedalīsies ar divi skolēni.

Novembrī un decembrī projekta aktivitātes saistītas ar Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Gatavosim kartiņas saviem partneriem, veidosim e-žurnālu un komiksus.

Sagatavoja V.Laurecka


EUROMOSAICA 2.gads

  

Pēc vasaras brīvdienām skolā atsākta projekta EUROMOSAICA īstenošana. Pirmajā darba grupas sanāksmē atskatījāmies uz paveikto iepriekšējā gadā, apkopojām rezultātus un precizējām  darbu projekta otrajam gadam.  Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par veiksmīgu projekta īstenošanu.

Sīkāk par projekta norisi varat sekot līdzi projekta mājas lapā:

https://euromosaica.wixsite.com   

 Septembra mēnesis ir veltīts Eiropas valodas dienai. Mācību stundās tika integrētas plānotās aktivitātes skolēniem. Skolēni veidoja  Language Wheels   un tulkoja noteiktu vārdus partneru valstu valodās.

Ir veikts pirmā gada izvērtējums. Rudens brīvdienās piedalīsimies starpvalstu sanāksmē Turcijā, lai precizētu turpmākos darbus un pārrunātu pirmā gadā paveikto.  Tāpat sāksim gatavoties aktivitātei par dažādu tautu pārstāvju dzīvi pie mums, Latvijā, Ventspilī. Apzināsim dažādu tautību cilvēkus, intervēsim viņus un aicināsim salīdzināt mūsu kultūras, uzzināsim, kā viņi jūtas šeit.

Novembrī iepazīstināsim partnerus ar mūsu valsts 100-gades pasākumiem.

Pēc tam jau sāksim gatavošanos Ziemassvētkiem.

Esam izveidojuši 4 digitālos žurnālus :

https://madmagz.com/magazine/1173984

https://madmagz.com/magazine/1221505

https://madmagz.com/magazine/1322195

https://madmagz.com/magazine/1374001

 Sīkāka informācija par projekta īstenošanas gaitu skolā pie projekta koordinatores Vēsmas Laureckas.