Medmāsa/logopēds

Skolas medpunkts
Darba laiks - katru darba dienu no plkst. 8.00 – 14.00
Skolā katram skolēnam ir divi medicīniskie dokumenti:
    Bērna medicīniskā karte 026/u,
    Profilaktiskās potēšanas karte 063/y.
Skolas medmāsa nodrošina:
•pirmās palīdzības sniegšana traumu un saslimšanas gadījumos;
•skolēnu profilaktiskās pārbaudes;
•hroniski slimo skolēnu apzināšanu un aprūpes plāna izveidi.
Skolas medmāsa iepazīstina ar:
•sanitāri higiēnisko normu ievērošanu skolā;
•veselīga uztura iespējām.
    
Logopēdija ir zinātne par komunikācijas traucējumiem. Tā ietver sevī runas un valodas traucējumu novēršanas teoriju un praksi, atklāj traucējumu rašanās cēloņus un veic profilaktiskā darba kompleksu. Logopēdija ir starpzinātne starp pedagoģiju, medicīnu, valodniecību un ir saistīta ar psiholoģiju.

     Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš:
•    nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem,
•    veic runas un valodas profilaksi.

     Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi – lielas grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi un veikt matemātiskas darbības. Bērniem kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Tas nenozīmē, ka bērniem ir garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Tie ir lasīšanas, pareizrakstības un rēķināšanas traucējumi vai disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

     Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā. Ļoti svarīgi ir skaņu izrunas traucējumu korekciju veikt pirmsskolas periodā.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:
•    aizkavēta lasītprasmes apguve;
•    grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
•    grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
•    nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
•    lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
•    vāja izpratne par lasīto;
•    nepatīk lasīt.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:
•    slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu,
                                    kļūdas noturīgas;
•    lēni raksta;
•    diktātos teikumi nav pabeigti;
•    nespēj precīzi norakstīt;
•    nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.

Matemātiskie traucējumi izpaužas:
•    lēni skaitļo;
•    grūti atceras skaitļus, formulas, reizrēķinu;
•    grūtības ģeometrisko formu noteikšanā;
•    grūtības teksta uzdevumu risināšanā;
•    neizprot matemātiskos jēdzienus;
•    nepatīk matemātika.

     Skolas logopēds strādā arī ar skolēniem, kuriem ir runas tempa un ritma traucējumi, logoneiroze (stostīšanās), balss traucējumi, skaņu saklausīšanas traucējumi un gramatiski traucējumi.

     Divvalodības gadījumā skolēnam logopēda palīdzība ir nepieciešama tikai tajā gadījumā, kad specifiskie traucējumi izpaužas abās valodās. Valodas nezināšana nav logopēdiska rakstura traucējums.