Censoņa balvas piešķiršanas kārtība skolēniem

Censoņa balvas piešķiršanas kārtība skolēniem
Ventspils Pārventas pamatskolā


Censoņa balvas ieguvēju noteikšanas kritēriji


N.p.kSasniegums/kritērijsIegūtie punkti

 1.

Uzvara valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās 

 50

 2.

 Godalgota vieta valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

 45

 3.

 Atzinība, pateicība par piedalīšanos valsts/novada mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

 40

 4.

 Piedalīšanās valsts/novada mērogaolimpiādē, konkursā, sacensībās

 35

 5.

 Uzvara pilsētas mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

 35

 6.

 Godalgota vieta pilsētas mēroga olimpiādē, konkursā, sacensībās

 30

 7.

 Atzinība pilsētas mērogaolimpiādē, konkursā, sacensībās

 25

 8.

 Uzvara atklātās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

 40

 9.

Godalgota vieta atklātās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

35 

 10.

 Atzinība atklātās , olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās

 30

 11.

Uzvara skolas olimpiādē, konkursā, sacensībās 

 20

 12.

Godalgota vieta skolas olimpiādē, konkursā, sacensībās

 15

 13.

Skolas sabiedriskās dzīves veidošana, organizēšana

 20

 14.

Īpaša atzinība,ko izsaka pedagogi par skolēna padziļinātu ieinteresētību mācību priekšmeta apguvē, attieksmi pret mācību procesu un labiem rezultātiem

 10