Izglītības iestādes nolikums

 

VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLAS

NOLIKUMS

Apstiprināts 2021.gada 26.februārī

Skatīt šeit